Property ManagementRaportare

• Prezentarea de rapoarte lunare referitoare la cladire, chiriasi, echipamente, consum utilitati
• Propunerea de masuri de reducere a costurilor operationale
• Rapoarte incasari si plati
• Regularizarea cheltuielilor
• Raportarea periodica cu privire la intretinerea tehnica
• Rapoarte referitoare la comportamentul in timp al cladirilor

Gestiunea costurilor

• Building Management System (BMS): operare, updatare, upgradare
• Intocmirea de planuri pentru reducerea consumurilor de energie
• Coordonarea si optimizarea activitatilor de intretinere, curatenie, securitate si a altor servicii
• Gestionarea registrelor tehnice

Planificare si control

• Controlul reviziilor tehnice, conform legislatiilor in vigoare
• Controlul rapoartelor de service ale echipamentelor

Managementul garantiilor oferite de furnizori

• Gestionarea subcontractorilor si furnizorilor
• Analize periodice ale comportamentului in timp al cladirilor
• Intocmirea planurilor de intretinere preventiva si controlul realizarii acestora
• Propunerea masurilor pentru imbunatatirea performantelor cladirii
• Realizarea si implementarea regulamentului intern de functionare

Administrare financiara

• Managementul chiriilor
• Calculul cheltuielilor de intretinere
• Managementul contractelor de inchiriere
• Intocmirea facturilor catre chiriasi si urmarirea incasarilor
• Estimari bugetare si urmarirea acestora
• Rapoarte financiare